ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-10

Σας ανακοινώνουμε πως το Σάββατο 08-10 και κατά τις ώρες 10:00 έως 14:00 θα γίνει διακοπή υδροδότησης έτσι ώστε να αντικατασταθούν βάνες του δικτύου ,

στον Αρκαδικό και στη Νέα Αμισό. 


Print