Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                                       

Πρόεδρος

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος -Δήμαρχος Δράμας

2. Γεωργιάδης Ιωάννης  – Δημ. Σύμβουλος
3. Αλαπάνη Παρασκευή – Δημ. Σύμβουλος
4. Κρανάς Παντελεήμων –  Δημ. Σύμβουλος
5. Τσακιρίδου Σοφία – Δημ. Σύμβουλος
6. Μπακόπουλος Χρήστος – Δημ. Σύμβουλος
7. Χατζηγιάννης Αναστάσιος – Δημ. Σύμβουλος
8. Κυριαζίδης Δημήτριος –  Εκπρόσωπος Οικολογικής κίνησης
9. Δεληγιαννίδου Δέσποινα – Δημότης
10. Σιδηρόπουλος Δημήτριος – Δημότης
11. Βολτσάκης Κωνσταντίνος  – Εκπρόσωπος των εργαζομένων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Χαλκίδης Δημήτριος –  Δημ. Σύμβουλος
2.Μουστόπουλος Κωνσταντίνος – Δημ. Σύμβουλος
3.Σαρίδης Παύλος –  Δημ. Σύμβουλος
4.Αμοιρίδης Κωνσταντίνος –  Δημ. Σύμβουλος
5.Αβραμίδου Δέσποινα – Δημ. Σύμβουλος
6.Μλεκάνης Μιχαήλ –  Δημ. Σύμβουλος
7.Τσιαμπούσης Αλέξανδρος –  Δημ. Σύμβουλος
8.Μελισσινός Στυλιανός -Εκπρόσωπος Οικολογικής κίνησης

9.Ιωσηφίδου Σοφία-Δημότης

10.Τσαπακίδης Αναστάσιος – Δημότης

11.Παπουτσή Ελένη -Εκπρόσωπος των εργαζομένων