Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

1. Χατζηγιάννης Αναστάσιος του Νικολάου, Δημ. Συμβ.

Μέλη

2. Χαραλαμπίδης Ανδρέας του Νικολάου , Δημ. Συμβ.
3. Τόλιου Δάντζερα Αναστασία του Δημητρίου,Δημ. Συμβ.
4. Δερματίδης Ανέστης του Γεωργίου, Δημ. Συμβ.
5. Καψημάλης Ιωάννης του Αναστασίου ,Δημ. Συμβ.
6. Κιόρτεβε Παρθένα του Λαζάρου,Δημ. Συμβ.
7. Ηλιόπουλος Στέργιος του Δημητρίου,Δημ. Σύμβ.
8. Γιάγκα Μαρία του Αντωνίου , δημότισσα
9. Καλαιτσίδης Γεώργιος του Μιχαήλ ,Δημ. Συμβ.
10. Κυριαζίδης Δημήτριος του Ιωάννη, εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης
11. Βολτσάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου , εκπρόσωπος εργαζομένων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δεμερτζής Γεώργιος του Αναστασίου, Δημ. Συμβ.
Μουρβετίδης Μιχαήλ του Χρήστου, Δημ. Συμβ.
Τάσσου Μιχαήλ, Δημ. Συμβ
Καραμπατζάκης Δημήτριος, Δημ. Συμβ.
Εφραιμίδης Ιωάννης του Μακάριου ,Δη. Συμβ.
Τσιαμπούσης Αλέξανδρος του Βασιλείου , Δημ. Σύμβ.
Μλεκάνης Μιχαήλ του Γεωργίου , Δημ. Συμβ.
Κουτελίδου Ειρήνη του Γεωργίου, δημότισσα
Συμεωνίδου Λενικάκη Παναγιώτα του Βασιλείου
Μελισσινός Στυλιανός, Δημ. Συμβ.
Παπουτσή Ελένη του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος εργαζομένων