Συχνές Ερωτήσεις

Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις

Αν έχετε ήδη τοποθετήσει στην παροχή σας ένα υδρόμετρο από το εμπόριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Δ., θα πρέπει να έρθετε στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ (19ης Μαϊου 2, Δράμα) στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο Ισόγειο για να δηλώσετε το νέο αριθμό του υδρομέτρου και να φέρετε μαζί σας το παλιό υδρόμετρο για να γίνει η εκκαθάριση της μέχρι τότε κατανάλωσης.
Αν επιθυμείτε η αλλαγή να γίνει από τη ΔΕΥΑΔ τότε θα πρέπει να έρθετε στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ (19ης Μαϊου 2, Δράμα) στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο Ισόγειο για να καταθέσετε αίτηση αλλαγής υδρομέτρου. Η πληρωμή του μπορεί να γίνει άμεσα ή να χρεωθεί στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ., χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Για να γίνει αλλαγή του ιδιοκτήτη της παροχής νερού πρέπει ο παλιός και ο νέος ιδιοκτήτης να έρθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ (19ης Μαϊου 2, Δράμα) στην εξυπηρέτηση Καταναλωτών στο Ισόγειο. Ο μεν παλιός ιδιοκτήτης να κάνει εκκαθάριση του λογαριασμού του και να του επιστραφεί η Εγγύηση που πλήρωσε, ο δε νέος ιδιοκτήτης να πληρώσει την νέα Εγγύηση για να γίνουν οι αλλαγές στο όνομά του προσκομίζοντας τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΦΜ.
Στην αγορά του ακινήτου πρέπει ο αγοραστής να φροντίζει, πριν την αγορά του ακινήτου, να εξοφληθούν οι τυχόν οφειλές ύδρευσης και αποχέτευσης από την πώληση του ακινήτου. Διαφορετικά θα επιβαρυνθεί ο ίδιος (ο αγοραστής) τις τυχόν οφειλές ύδρευσης – αποχέτευσης.

Για πιο ειδικά θέματα επικοινωνήστε με το Τμήμα Διυλιστηρίου.

Όταν διαπιστώσετε διαρροή στο δρόμο πρέπει οπωσδήποτε και γρήγορα να ειδοποιήσετε στο Τμήμα Ύδρευσης στο τηλέφωνο (+30) 2521 038898 ή στις Βλάβες στο τηλέφωνο (+30) 25210 22625 ή να συμπληρώσετε την Φόρμα Αναφοράς Βλαβών.