Επικοινωνία EEA Grants

Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Χριστόδουλος Βογιατζής, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Email: deyad2@gmail.com

Τηλ: 2521037441