Η Πράξη

Οι Στόχοι της Πράξης

Η παρούσα πράξη είναι ένα μεγάλο εγχείρημα έρευνας και ανάπτυξης που εφαρμόζεται στον Ελληνικό χώρο. Όραμα της ΔΕΥΑΔ είναι να υλοποιηθεί στην περιοχή μια σειρά καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη διαχείριση των τοπικών υποδομών ενέργειας, υδατικών πόρων, αποβλήτων, μεταφορών.

Συνολικά, η Πράξη έχει σημαντικά μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα και προσφέρει λύσεις σε χρόνιες προκλήσεις διαχείρισης των υποδομών της ΔΕΥΑΔ, προκλήσεις που καταγράφονται και σε άλλες δομές και περιοχές και θα λειτουργήσει ως αναπαράξιμο παράδειγμα, και σε άλλες ΔΕΥΑ αλλά και σε απομονωμένες περιοχές (ορεινές και αγροτικές), καθώς και σε αστικά κέντρα, συμβάλλοντας στην ανάδυση των «έξυπνων πόλεων» του μέλλοντος συμβάλλοντας έτσι καταλυτικά στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση.

Οι παρεμβάσεις στην παρούσα Πράξη στοχεύουν ακριβώς σε ενεργειακούς τομείς με μεγάλη συνεισφορά στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο του Δήμου όπως υποδεικνύονται στο ΣΔΑΕ του Δήμου Δράμας, συγκεκριμένα: στην ενεργειακή αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) του Δήμου, την Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δράμας και στην Εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού.

Στοχεύει στην υλοποίηση έργων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας και καινοτομίας. Συγκεκριμένα, με ενέργεια που θα παράγεται από ΑΠΕ και άλλες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, οδηγούμαστε στη σταδιακή επίτευξη αειφορίας.