Ιστορικό Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

Η Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) είναι η πρώτη και μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση του κλάδου της. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, τις οποίες συντηρεί και αναβαθμίζει συνεχώς, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Διαθέτοντας οργανωμένα εργαστήρια ανάλυσης και διενεργώντας καθημερινούς ελέγχους ποιότητας, η εταιρία διασφαλίζει στους κατοίκους της Δράμας και των γύρω περιοχών , που υδροδοτεί, πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας, καθαρό και υγιεινό. Με ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση του νερού, με τη συμμετοχή φορέων αλλά και σχολικών μονάδων.

Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

Η κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής (δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης).

Η παροχή καθαρού νερού στους καταναλωτές για πόση, για τις ανάγκες υγιεινής, για την κάλυψη διάφορων αναγκών.

Η προστασία του περιβάλλοντος από λύματα και υγρά απόβλητα.

Στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

-Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης.

-Έλεγχος διαρροών και ενεργειακής κατανάλωσης

-Έργα αποχέτευσης – σύνδεση δημοτικών διαμερισμάτων με βιολογικό καθαρισμό δήμου Δράμας

Ιστορικό

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας είναι μια Δημοτική Επιχείρηση σύμφωνα με το νόμο 1069/80 και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των δημοτών σε ανάγκες ύδρευσης και αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων υδάτων, με σύγχρονους και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους. Βάσει του νόμου 2539/1997 (νόμος «Καποδίστρια»), από το 1999 η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. καλύπτει, εκτός από τις ανάγκες της πόλης, και την ύδρευση και αποχέτευση των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Δράμας. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες Δ.Ε.Υ.Α.Δ. στην Ελλάδα από πλευράς εξυπηρετούμενου πληθυσμού και ακόμη μεγαλύτερη από πλευράς γεωγραφικών ορίων περιοχής ευθύνης.