Κοινωνικά Τιμολόγια

Νεαρά Ζευγάρια

Παρέχεται δωρεάν κατανάλωση έως 200m3 ανά έτος και για τρία χρόνια από την ημερομηνία του γάμου (καταβολή μόνο ελάχιστης κατανάλωσης) σε νεαρά ζευγάρια έως 35 ετών τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο συζύγων)

Νέοι επαγγελματίες εώς 30 ετών

Παρέχεται δωρεάν κατανάλωση έως 200m3 ανά έτος και για τρία χρόνια (καταβολή μόνο του παγίου)

Τρίτεκνοι και Μονογονεϊκές οικογένειες

Παρέχεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού του λογαριασμού κάθε περιόδου (έναντι -εκκαθαριστικός) εφόσον: α) το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνάει το ποσό των 12.000,00 € προσαυξημένο κατά 2.000,00 € για το πρώτο τέκνο, 4.000,00 για τα δύο τέκνα και 7.000,00 € για τα τρία τέκνα και β) όλα τα τέκνα είναι ανήλικα, ή μαθητές , ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες σχολές εσωτερικού και εξωτερικού ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, στην περίπτωση ενηλίκων τέκνων που σπουδάζουν το δικαίωμα προβλέπεται για το χρόνο διάρκειας φοίτησης του προγράμματος της κάθε σχολής.

Δικαιολογητικά: ι) Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κάθε έτος (έως τον Μάρτιο) ,ιι) το Ε1 της ΔΟΥ του τελευταίου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εισόδημα και δεν κάνει φορολογική δήλωση θεωρημένη από την ΔΟΥ Δράμας, ιιι) βεβαίωση από την αρμόδια πανεπιστημιακή σχολή ή από στρατολογικό γραφείο, ιν) δικαστική απόφαση για την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή ληξιαρχική πράξη θανάτου. Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι οι γονείς της τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας. Ως μονογονεϊκή οικογένεια νοείται η οικογένεια που έχει μόνο έναν γονέα ο οποίος κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος ασκεί πραγματικά και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση την γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων ανηλίκων τέκνων
ή τέκνων που σπουδάζουν ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία σύμφωνα με όσα παρατίθενται παραπάνω.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Παρέχεται έκπτωση 60% επί του συνολικού ποσού του λογαριασμού κάθε περιόδου (έναντι – εκκαθαριστικός)

Δικαιολογητικά: Απαιτείται η βεβαίωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Δράμας, (ανανέωση μετά την ημερομηνία λήξης). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κάθε έτος (έως τον Μάρτιο).

Δικαιούχοι της ρύθμισης μπορούν να είναι οι γονείς της πολυτεκνικής οικογένειας.

Παραπληγικοί – Κωφάλαλοι – έχοντες βαριά νοητική υστέρηση – σύνδρομο down – εγκεφαλική παράλυση

Παρέχεται έκπτωση 50% επί του συνολικού ποσού του λογαριασμού κάθε περιόδου (έναντι -εκκαθαριστικός)

Δικαιολογητικά: Απαιτείται βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ και για τις δύο περιπτώσεις ενώ για τους παραπληγικούς συμπληρωματικά και η απόφαση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος.(ανανέωση μετά την ημερομηνία λήξης) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κάθε έτος (έως τον Μάρτιο).

Δικαιούχοι της ρύθμισης μπορεί να είναι ο ίδιος ο παθών , ο αρχηγός της οικογένειας στην οποία είναι προστατευόμενο μέλος ή και έχει ένα προστατευόμενο μέλος σε περίπτωση αναπηρίας .

Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 80%

Παρέχεται έκπτωση 50% επί του συνολικού ποσού του λογαριασμού κάθε περιόδου (έναντι -εκκαθαριστικός)

Δικαιολογητικά: Απαιτείται βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή από το ΚΕΠΑ (ανανέωση κατά την λήξη της ) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κάθε έτος (έως τον Μάρτιο).

Δικαιούχος είναι ο ίδιος ο παθών ή ο αρχηγός της οικογένειας της οποίας είναι μέλος.

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ( τυφλοί, μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς σε στάδιο αιμοκάθαρσης) καθώς και οι οικογένειες με δύο ή περισσότερα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

Παρέχεται έκπτωση 50% επί του συνολικού ποσού του λογαριασμού κάθε περιόδου (έναντι -εκκαθαριστικός).

Δικαιολογητικά: Απαιτείται βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή από τοΑΔΑ: ΒΛΓΩΩ9Μ-ΦΥΟ

ΚΕΠΑ (ανανέωση κατά την λήξη της ) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κάθε έτος (έως τον Μάρτιο).

Δικαιούχος είναι ο ίδιος ο παθών ή ο αρχηγός της οικογένειας της οποίας είναι μέλος.

Το δικαίωμα της έκπτωσης για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα επιβάλλεται σε ένα ακίνητο στο οποίο ο δικαιούχος θα είναι ιδιοκτήτης ή υπόχρεος έναντι της ΔΕΥΑΔ και σε περίπτωση ανηλίκου και ενηλίκου με ποσοστό αναπηρίας, ο δικαιούχος είναι ο γονέας που έχει την γονική μέριμνα.

Όλες οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που κατοικούν και δηλώνουν μόνιμη κατοικία την οικία των γονέως τους θα δικαιούνται το αντίστοιχο μειωμένο τιμολόγιο.

Αιτήσεις ευπαθών ομάδων οι οποίες προέρχονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας.

Μειώνεται έως 90% η οφειλή για άτομα τα οποία δηλώνουν εισόδημα έως 3.000,00€ ετησίως και 50% μείωση οφειλών, για άτομα τα οποία δηλώνουν εισόδημα πάνω από 3.000,00€ ετησίως.

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Αιτήσεων Δημοτών της ΔΕΥΑΔ να αποφασίζει για
τις παραπάνω αιτήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ