Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμών

Οι λογαριασμοί σας μπορούν να εξοφληθούν με τους παρακάτω τρόπους:

 • Στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Δ., 19ης Μαΐου 2 – 1ος Όροφος, Δευτέρα-Πέμπτη από τις 07:30 έως 13:00 και Παρασκευή από 07:30 έως 12:45.
 • Μέσω της εφαρμογής Android και iOS SmartVille και στο my.smartville.gr.
 • Στα ταμεία όλων των τραπεζών.
 • Μέσω της υπηρεσίας web-banking όλων των τραπεζών.
 • Μέσω των αυτόματων μηχανημάτων APS όλων των τραπεζών.
 • Με πάγια εντολή σε τραπεζικό λογαριασμό σε όλες τις τράπεζες.
 • Στα συμβεβλημένα πρακτορεία ΟΠΑΠ.
 • Μπορείτε να ρυθμίσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις και με την ισχύουσα ρύθμιση στα τηλέφωνα 2521031118 και 2521038260.
Πληροφορίες

Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού σας η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. δικαιούται:

 • Να επιβαρύνει την οφειλή με τόκους.
 • Να διακόψει προσωρινά την εν λόγω σύνδεση.
 • Όποιος παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στο υδρόμετρο ή στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. χωρίς άδεια, του επιβάλλεται πρόστιμο και διώκεται ποινικά.

Σε περίπτωση έργων κοστολογούνται ειδικά και χρεώνεται οποιαδήποτε ζημία.