Εξοικονόμηση Νερού

Συμβουλές Εξοικονόμησης Νερού
Στην καθημερινότητά μας όμως μόνο το 15% του νερού που καταναλώνουμε αφορά σε πόσιμες χρήσεις, γι’αυτό πρέπει να λειτουργούμε έξυπνα!

Η αξιοποίηση άλλων πηγών νερού, μη συμβατικών υδάτινων πόρων, κατάλληλων για μη πόσιμες χρήσεις, όπως είναι η συλλογή όμβριων υδάτων και η επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού είναι λύσεις που έχουν δοθεί από πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα, η συλλογή βρόχινου νερού και η επαναχρησιμοποίησή του για δευτερεύουσες χρήσεις είναι μια αρχαία τακτική που στις μέρες μας αναβιώνει και δίνει λύσεις ήδη σε πολλά νησιά. Ακόμα, οι τεχνολογίες για την ανακύκλωση γκρίζου και μαύρου νερού βελτιστοποιούνται συνεχώς και επιτρέπουν πια την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού για δευτερεύουσες χρήσεις στη ζωή των πόλεων όπως είναι η άρδευση πράσινων χώρων. Λύσεις όπως οι παραπάνω, απαιτούν ειδικές συνθήκες χώρου και έχουν κόστος. Υπάρχουν όμως και απλές λύσεις εξοικονόμησης νερού, όπως τα ακροφύσια εξοικονόμησης και οι συσκευές χαμηλής ροής, που μπορεί κανείς να βρει σε χαμηλή τιμή στο εμπόριο, με τεράστιο όμως όφελος.