Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Χριστόδουλος Βογιατζής, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας.

Email: deyad2@gmail.com

Τηλ: 2521037441