Ανάλυση της Πράξης

Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στην ΔΕΥΑ

Οι παρεμβάσεις στο Υποέργο 1 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές» της ΔΕΥΑ Δράμας στοχεύουν σε ενεργειακούς τομείς με μεγάλη συνεισφορά στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο του Δήμου όπως υποδεικνύονται στο ΣΔΑΕ του Δήμου Δράμας.

Picture5

Στον Βιολογικό Καθαρισμό (ΒΙΟΚΑ) του Δήμου δημιουργείται μικροδικτύο ΑΠΕ και Εναλλακτικές Τεχνολογίες:

  • Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΕΛ.

  • Αυτόνομος Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 100kw.

  • Περιμετρικός Φωτισμός LED Βιολογικού Καθαρισμού και φωτισμός LED Αντλιοστασίων.

  • Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής υδρογόνου.

Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΕΛ

Το σύστημα θα εγκατασταθεί στην κεντρική μονάδα ελέγχου της ΕΕΛ και θα αντιμετωπίζει τη λειτουργία της σε δυναμικά περιβάλλοντα με την ενσωμάτωση προηγμένων μεθοδολογιών ελέγχου στην επεξεργασία των λυμάτων. Οι μεθοδολογίες αυτές θα έχουν την ικανότητα να χειριστούν πολυμεταβλητά προβλήματα ελέγχου που υπόκεινται σε περιορισμούς παρέχοντας τις βέλτιστες δράσεις και βασίζονται σε δυναμικά μοντέλα λειτουργίας που είναι κατανοητά και εύκολα εφαρμόσιμα από το προσωπικό της εγκατάστασης με ορθολογικό τρόπο.

Picture6

Το κύριο πλεονέκτημα που θα πρέπει να προσφέρεται θα είναι ο αποδοτικός έλεγχος των πολυμεταβλητών διεργασιών που συνοδεύεται από ενσωμάτωση περιορισμών σχετικά με τις μεταβλητές εκ χειρισμού, ενώ την ίδια στιγμή καθορίζονται οι βέλτιστες ενέργειες και δράσεις για τα επόμενα χρονικά βήματα σύμφωνα με τον οριζόμενο κάθε φορά χρονικό ορίζοντα.

Αυτόνομος Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 100kw

Στο Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου θα εγκατασταθεί Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα με την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές. Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός θα εγκατασταθεί επί εδάφους εντός της ιδιοκτησίας του βιολογικού καθαρισμού.

Picture7

Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές θα εγκατασταθεί σε χώρο με κατάλληλο αερισμό και τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

 

Περιμετρικός Φωτισμός LED Βιολογικού Καθαρισμού και φωτισμός LED Αντλιοστασίων

Οι λαμπτήρες LED επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού διαθέτοντας τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Picture8

  • Διάρκεια ζωής.

  • Ανθεκτικότητα.

  • Θερμοκρασία.

  • Δεν περιέχουν αέρια.

  • Αποδοτικότητα.

 

Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής υδρογόνου

Το back-up σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου αδιάλειπτης ισχύος ίσης με 3 kWe θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το πρωτεύον σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 100kWp).

Picture9

Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δράμας

Οι διαδρομές τις οποίες θα ακολουθούν τα ηλεκτροκίνητα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων τη ΔΕΥΑ Δράμας καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΔ. Σήμερα οι διαδρομές αυτές καλύπτονται από τρία οχήματα πετρελαιοκίνησης.

Picture10

Τα οχήματα αυτά θα αντικατασταθούν μερικώς από τα ηλεκτροκίνητα, διανύοντας πλέον τρεις φορές το μήνα τη συγκεκριμένη διαδρομή (το ένα τρίτο της προηγούμενης συχνότητας), καλύπτοντας δηλαδή 143,3*3= 429,9 km/ μήνα, καταναλώνοντας έτσι 1.486,6/3= 495,6 lt πετρελαίου/ έτος.

Picture11

Διαδρομές που θα διανύουν τα ηλεκτροκίνητα